System rang

Rangi

Członek społeczności otrzymuje jedną rangę z możliwością jej zmiany po spełnieniu odpowiednich kryteriów. Podstawą do awansu i degradacji jest spełnienie wymogów wobec osób z daną rangą. Aby otrzymać wyższy stopień użytkownik musi samodzielnie wysłać zgłoszenie w aplikacji zgłoszeń na forum. Sztab podejmuje ostateczną decyzję w kwestii wszystkich awansów i degradacji.

Pagon Szarża Czas do awansu Misje do awansu Szkolenia do awansu
KORPUS POBOROWYCH
Poborowy N/D N/D Szkolenie podstawowe
KORPUS REKRUTÓW
Rekrut 1 miesiąc 8 N/D
KORPUS SZEREGOWYCH
Szeregowy 1 miesiąc 16 1 dowolne MC
St. szeregowy 1 miesiąc 24 1 dowolne MC
KORPUS PODOFICERÓW
Kapral 2 miesiące 36 1 dowolne MC
St. kapral 2 miesiące 48 1 dowolne MC
Plutonowy 2 miesiące 60 1 dowolne MC
Sierżant 3 miesiące 75 1 dowolne MC
St. sierżant 3 miesiące 90 1 dowolne MC
Mł. chorąży 3 miesiące 105 1 dowolne MC
Chorąży 4 miesiące 121 1 dowolne MC
St. chorąży 4 miesiące 137 1 dowolne MC
St. chorąży sztabowy 4 miesiące 153 MC Lider
KORPUS OFICERÓW
Podporucznik 6 miesięcy 165 MC Lider
Porucznik 12 miesięcy 190 MC Lider
Kapitan N/D N/D N/D Lider

Tytuły

Użytkownicy mogą otrzymać któryś z poniższych tytułów oprócz posiadanej rangi

Donator Osoba z rangą szeregowego i wyżej, która otrzymała akceptację Sztabu i wpłaciła składkę Donatorską. Tytuł obowiązuje przez 3 miesiące. Możliwość utrzymania tytułu w kolejnym okresie po ponownym spełnieniu powyższych warunków. Osoba mająca tytuł Donatora może jednocześnie posiadać następujące tytuły: Opiekun
Opiekun Osoba zasłużona dla społeczności, która prowadzi stały wkład w jej utrzymanie, funkcjonowanie, rozwój, lub wiedzę, przez co zasługuje na miejsce pośród Opiekunów ACC. Gracz o wysokiej kulturze osobistej i poszanowaniu zasad grupy. Osoba, która jest przykładem dla innych użytkowników i dba o ogólny poziom panujący na rozgrywkach. Aby uzyskać tytuł Opiekuna należy zostać nominowany przez kadrę ACC oraz poddany głosowaniu Kadry, jeżeli wynik głosowania jest pozytywny Sztab rozpatruje nominację oraz podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu Opiekuna. Głównym zadaniem Opiekuna jest koordynacja, doglądanie oraz wspieranie członków kadry wykonujących działania na rzecz rozwoju ACC. Tytuł opiekuna może zostać odebrany przez Sztab po uprzednim podaniu uzasadnienia. Osoba mająca tytuł Opiekuna może jednocześnie posiadać następujące tytuły: Donator
Weteran Użytkownik, który odegrał znaczącą rolę w historii ACC. Poprzez swoją trwałą aktywność pozytywnie wpłynął na kształt i tożsamość grupy, co zostało upamiętnione dożywotnim nadaniem tytułu Weterana. Tytuł ten przyznawany jest osobom które rezygnują z tytułu Sztabowca lub VIPa.
VIP Weteran, który otrzymał pełne zaufanie administracji, którego wyrazem jest tytuł przyznawany w jednomyślnym głosowaniu Sztabu. VIP to osoba, która nie angażuje się w proces decyzyjny zarządzania ACC, lecz pomaga w pilnowaniu porządku rozgrywek i służy radą w dyskusjach administracji na zamkniętym forum. Wraz z tytułem VIPa wiąże się składka ustalana przez Sztab. Tytuł obowiązuje przez 3 miesiące. Możliwość utrzymania tytułu w kolejnym okresie po ponownym spełnieniu powyższych warunków.
Sztabowiec Zarządca społeczności ACC wybierany w jednomyślnym głosowaniu Sztabu. Sztabowcy wybierani są z całej społeczności, niezależnie od posiadanej rangi. Zadaniem osób z tym tytułem jest zapewnienie funkcjonowania społeczności , oraz nadawanie kierunku jej rozwojowi. Rolą Sztabowca w systemie rang jest jego moderacja w celu zapewnienie zgodności awansów i degradacji z wymogami poszczególnych stopni. Wraz z nadaniem tytułu, osobę obowiązuje składka zależna od wymaganych funduszy. Tytuł obowiązuje do momentu rezygnacji, lub wykluczenia ze sztabu.

Funkcje

Niezależnie od posiadanego tytułu, użytkownik może pełnić jedną z poniższych funkcji:

Kwatermistrz Osoba odpowiedzialna za przygotowanie nowych graczy do poprawnego funkcjonowania w ACC. Kwatermistrzem może zostać każda osoba z rangą Zawodowca i wyżej. Sztab posiada prawo weta w kwestii kandydatury po podaniu uzasadnienia. Kwatermistrz może zrezygnować z funkcji, bądź stracić ją decyzją Sztabu po podaniu powodu.

 


Sztab ACC

Sztab ACC to grupa osób posiadających tytuł Sztabowca. Zadaniem Sztabu jest zapewnienie funkcjonowania społeczności , oraz nadawanie kierunku jej rozwojowi. Rolą Sztabowca w systemie rang jest jego moderacja w celu zapewnienie zgodności awansów i degradacji z wymogami poszczególnych stopni. Wraz z nadaniem tytułu, osoba otrzymuje rangę Weterana i obowiązuje ją składka zależna od wymaganych funduszy. Tytuł obowiązuje do momentu rezygnacji, lub wykluczenia ze sztabu.

Dodaj komentarz